Integritetspolicy enligt GDPR

Personuppgiftsansvarig

Isabelle Uskali Wassler och ingen annan är ansvarig och har tillgång till personuppgifter.

 

Vilka uppgifter som kan behandlas
Jag kan föra kortfattade anteckningar efter varje möte. Jag förvarar anteckningarna på ett säkert sätt så att det endast är jag som har tillgång till dessa. Inga personnummer eller hemadresser sparas. Vid fakturabetalning kan dock ytterligare information behöva sparas såsom hemadress samt födelsedata. Vid avslutad kontakt behåller jag klientens kontaktuppgifter och anteckningar upp till två år. Därefter raderas dessa. Klienten kan när som helst begära att jag ska radera kontaktuppgifter eller anteckningar. Betalningsinformation, namn och eventuell adress beroende på betalningsform sparas i bokföringssystemet och där gäller bokföringslagen dvs. sparas i 7 år.