Fortbildning i Hållbart lärande

 

Nu startar Hållbart fokus en fortbildning för dig som arbetar inom skolans värld!

Denna utbildning passar dig som arbetar som lärare, fritidspedagog, skolledare och inom elevhälsan.  

 

Bakgrund

Jag har själv många års erfarenhet som lärare och vet vilka svårigheter man kan möta inom skolan. Höga yttre och inre krav, i många fall stressig arbetsmiljö och en känsla av att inte hinna med det som man vill - dvs bemöta eleverna där de är. Detta skapar stor stress och påverkar i sin tur ens eget välmående. I skolan möter vi även dagligen elever som behöver strategier för stresshantering och för att stärka sin mentala hälsa. Något som jag själv hade önskat lära mig mer av i lärarutbildningen är just stresshantering och konflikthantering - något som är en så pass stor del av läraryrket men även för fritidspedagoger och all personal som möter och arbetar med elever på något sätt.

 

Hur skulle det kännas att gå en utbildning där du lär dig hjälpa både dig själv och dina elever att hantera stress och främja psykisk hälsa?

 

Lär dig strategier för din egen stress men också dina elevers

Vill du lära dig hantera din egen stress och stärka dig själv för att orka i det långa loppet? Vill du också få redskap för hur du kan arbeta och stötta dina elever i hur de kan hantera stress och prestationskrav?

 

Mer information om utbildningen:

Utbildningen sker under 10 veckor där du får lära dig redskapen för att hantera egen stress samtidigt som du lär dig metoder för att främja psykisk hälsa i skolan. Du kan göra utbildningen i din egen takt. Det enda som är bestämt är träffarna varannan vecka där vi ses i grupp.

 

 

Det här ingår

  • 10 veckors fortbildning.

  • 5 träffar online eller fysiskt på plats (gäller inom Enköpings kommun). Vi träffas 60 min per gång, varannan vecka under de 10 veckorna. Under våra träffar går vi igenom och pratar kring stress, barns hälsa, nervsystemet, motståndskraft, fokus och mycket mer. Träffarna varvar reflektioner, workshops och konkreta övningar.

  • Inspelat material varje vecka. Materialet består av korta föreläsningar och uppgifter för dig att göra hemma. För din kompetensutveckling.

  • Uppgiftsblad och övningar att arbeta med dina elever i klassen

  • Regelbunden återkoppling och feedback till dig personligen under utbildningens gång. Du är på så sätt aldrig lämnad i ditt arbete utan har mig som coach i 10 veckors tid. 

 

De 5 träffar där vi ses i grupp är inte satta ännu men kommer troligtvis vara under måndags- eller onsdagskvällar. Mer information kommer.

 

Här får du verktygen och redskapen som främjar hälsa och förebygger stress - som tyvärr är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland skolpersonal idag. Vi vet även att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. I denna utbildning får du kompetensutveckling för att kunna bemöta dina elever i stress och stärka deras motståndskraft och fokus.

 

Berätta mer?

Vill du att jag kommer till din skola och berättar mer eller vill du att jag håller en workshop för personalen, tex över ett APT eller arbetslagsmöte? Tveka inte att kontakta mig!   

 

 

Priser och info

Kostnad för denna kurs är 1050 kr inkl. moms för privatpersoner.

 

Bokning sker via formuläret nedan. Jag återkopplar till dig inom 24H och har du inte fått någon återkoppling ber jag dig att titta i skräpposten ifall att det har hamnat där.

 

Det går bra att använda ditt friskvårdsbidrag hos mig.

Namn  
E-post  
Meddelande