Som lärare ställs du både inför yttre och inre krav som i värsta fall kan bli så höga att de blir svåra att hantera. Det är då lätt att hamna i en stresspiral. 

 

Med erfarenhet inom läraryrket vet jag vilka svårigheter du kan ställas inför på arbetet och jag vill lära dig metoder som främjar din hälsa. Jag vill finnas där för dig i förebyggande syfte så att du känner att du håller både på arbetsplatsen och i privatlivet.

 

Denna tjänst har jag format specifikt till dig som arbetar som lärare av olika slag. 

 

Samtalen kan, beroende på ditt önskemål, innehåller bla:

  • personlig stresshantering riktat till balansen mellan arbete och privatliv,

  • kunskap om barns stress,

  • redskap för hur du kan arbeta förebyggande med dina elever i undervisningen samt hur du själv kan få in återhämtningen i vardagen.

  • vi varvar samtalet med avslappningsövningar

 

Här får du verktygen och redskapen som främjar din hälsa och förebygger stress - som tyvärr är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland lärare idag.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Samtal á 50 min 650 kr

Samtalspaket på 3 samtal á 50 min

1 650 kr

 

Samtalen kan ske både digitalt och som fysiska träffar - om du bor i Uppsala kommun. Det går bra att använda ditt friskvårdsbidrag hos mig.

 

 

 

Hållbart lärande