Media

En lite humoristisk video om vad acceptans innebär och det lät kan misstolkas att vara.